Донација од вработените на Секретаријатот за законодавство, за учениците од ДСУ за рехабилитација и образование "Св. Наум Охридски" - Скопје. (9-ти Март 2017 )