Заедничка еко-акција на Државната Администрација и "Не биди Ѓубре"