Донација од вработените на Секретаријатот за законодавство, за учениците од ДСУ за рехабилитација и образование "Св. Наум Охридски" - Скопје. (9-ти Март 2017 )

Photo 1 of 1 in Општествена Одговорност | Përgjegjësia shoqërore