Обука за Евакуација и заштита од урбани пожари, во просториите на Дирекцијата за заштита и спасување