Студиска посета на претставници од Секретаријатот за законодавство, Секретаријатот за европски прашања и собрание на Република Северна Македонија во Словенија и Црна Гора

Photo 3 of 9 in Студиска посета - Словенија и Црна Гора

Собрание на Република Словенија