• Обука на 20.10-21.10 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 18.10-19.10

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Преговарачки вештини

 • Обука на 29.09-30.09 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 20.09-21.09

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Европско законодавство и институции

 • Обука на 02.06-03.06 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 31.05-01.06 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.